De oprichting van de Prominenten

In het bestaande archief is het oudste stuk een uitnodiging aan de ex-prinsen, gedateerd 19-01-1979, om op 24-01-1979 een gesprek te hebben over de invulling van het 11 jarig bestaan van de Dwarsliggers en over het bouwen van een eigen carnavalswagen.

Er moet echter al een eerdere bijeenkomst van ex-prinsen geweest zijn, want op de bijeenkomst van 24-01-1979 werden de notulen besproken van een bijeenkomst, ergens in 1978.

In die vergadering in januari 1979 werd besloten om gedurende de wintermaanden eenmaal per maand bij elkaar te komen.

In de daarop volgende vergadering werd besloten dat de ex-prinsen het jubilerende bestuur van de Dwarsliggers een fles wijn aan te bieden met een eigen etiket, wat ontworpen werd door Jos Käller.

Daarna wordt het weer stil rondom de Prominenten, tot op 19-12-1983 Peter Mali de draad weer oppakt en alle prominenten een uitnodiging stuurt voor een bijeenkomst in het toenmalige café van Gertsen.

Er bleek zoveel belangstelling te zijn dat die avond Peter Mali tot voorzitter werd gekozen en Kees Goossens tot secretaris/ penningmeester.

De club krijgt die avond ook een naam nl: Prominentenclub Malden.

De vergaderingen werden om beurten gehouden in de Maldense cafés, t.w. café de Heikant, café de Molen, café Heumensoord (ook wel Black and White) en café/bar de Veldschuur

De intentie hiervan was het openbaar carnaval te bevorderen. Als afsluiting van het seizoen werden tijdens de laatste vergadering de dames uitgenodigd.

De Prominentenclub is altijd zeer actief geweest en nog steeds in het Maldense Carnavalgebeuren.

Zij verzorgen een act op de zittingsavond, bouwen een eigen carnavalswagen, waren geduchte tegenstanders bij het touwtrekken en verzorgen het aftreden van de scheidende Prins.

Daarnaast zijn een groot aantal prominenten nog persoonlijk actief in de Maldense Carnavalsvereniging.

Zo helpen velen bij de Kermismiddag op carnavalsdinsdag en zijn bij het bezorgen van de carnavalskrant een groot aantal Prominenten aanwezig.

Deze activiteiten vinden niet plaats onder de vlag van de Prominenten, en dat heeft weer alles te maken met het motto van de Prominenten: Alles mag, niets moet

De Prominenten hebben nu hun vaste plek bij De Stoof. Waar de club iedere derde dinsdag van de maand gastvrij wordt ontvangen.

Wellicht dekt het woord vergadering niet helemaal de lading, want het is voor het bestuur geen eenvoudige zaak om agendapunten te verzamelen. Lukt dat helemaal niet, dan wordt begonnen met de rondvraag, hetgeen weer voldoende stof oplevert voor een avond vergadering.

Hoewel de gemiddelde leeftijd knap hoog is worden tegenwoordig de notulen via E-mail verspreid, hetgeen bewijst dat ook de Prominenten met hun tijd meegaan.

Datzelfde bewijs vindt u in de presentatie van de club op internet.

Zelfs heeft onze club een eigen logo die duidelijk herkenbaar is met de letters P.C.M

Wat staat voor "Prominentenclub Malden".

Zeker is dat vele prominenten van het eerste uur grote verdiensten hebben gehad voor de Prominentenclub.

Namen noemen is hachelijk, maar een uitzondering mag gemaakt worden voor Gerard Janssen, die vanaf de oprichting zeer actief geweest is voor de club.